Sukces dzięki współpracy. Szkoła społeczna nie może funkcjonować bez rodziców.

Uważamy, że szkoła społeczna nie może funkcjonować bez zaangażowania rodziców uczniów. Odgrywają więc oni szczególną rolę w życiu Dwujęzycznego gimnazjum ATUT. Ścisłą współpracę z władzami szkoły gwarantuje ich udział w Kolegium Rodziców – społecznym gremium, które wspiera Dyrektora Szkoły i kadrę pedagogiczną w doskonaleniu oferty dydaktycznej. Kolegium działa w oparciu o własny regulamin. Przewodniczący Kolegium Rodziców wybierany jest trzyletnią kadencję i zasiada również w Radzie Fundacji Edukacji Międzynarodowej (organu prowadzącego).

wspolpraca

Współpraca w praktyce

wspolpraca-1

Darczyńcy – 1% na szkołę

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) – organ prowadzący szkołę – posiada status organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu rozwój szkoły można wspierać przekazując co roku 1% podatku. Czynią tak liczni Przyjaciele Fundacji, a wśród nich oczywiście – rodzice naszych uczniów. Zobacz, co finansujemy z 1%.

startup-594090_640

Rodzice

Uważamy, że dobra szkoła społeczna nie może funkcjonować bez zaangażowania rodziców uczniów. Odgrywają więc oni szczególną rolę w życiu Dwujęzycznego Gimnazjum ATUT

wspolpraca-3

Partnerzy

Bogactwo naszej oferty dydaktycznej, oferty zajęć pozalekcyjnych i programów wspierania uzdolnień, z których mogą korzystać nasi uczniowie zawdzięczamy między innymi współpracy z wieloma partnerami z kraju i z zagranicy.

Nasi absolwenci

Więź ze szkołą ATUT nie kończy się wraz z jej ukończeniem. Większość absolwentów utrzymuje kontakt z koleżankami i kolegami oraz wychowawcami i nauczycielami. Obserwujemy ich dalsze losy, ścieżki edukacji i kariery, zapraszamy na uroczystości szkolne lub na lekcje i projekty jako “ekspertów”.