Misją naszej szkoły jest kształcenie, które umożliwia pełny rozwój umiejętności
i osobowości ucznia.

Naszych podopiecznych wspieramy w odkrywaniu ich uzdolnień. Wpajamy im wiarę w siebie, by osiągali sukcesy na miarę indywidualnych możliwości. Aby ten cel osiągnąć skonstruowaliśmy program nauczania, który integruje polską postawę programową z najlepszymi osiągnięciami edukacji międzynarodowej. Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT posiada uprawnienia szkoły publicznej. Realizuje programy nauczania zgodne z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej poszerzone o wymagania międzynarodowego programu edukacyjnego International Baccalaureate Middle Years Programme (IB MYP).

DSC_0953

Jak nauczamy?

Obecna oferta naszej szkoły to wynik wieloletniego doświadczenia w konstruowaniu programów. Analizujemy szybko zmieniającą się rzeczywistość i ciągle aktualizujemy treści programowe. Dzięki temu jesteśmy konkurencyjni na rynku edukacyjnym.

myp-model-en copy

Program nauczania

Realizujemy programy nauczania zgodne z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej poszerzone o wymagania międzynarodowego programu edukacyjnego International Baccalaureate Middle Years Programme.

MYP-English

Middle Years Programme

IB Middle Years Programme (MYP), który jest przeznaczony dla młodzieży w wieku od 11 do 16 lat. Program ten kształtuje u uczniów umiejętność łączenia wiedzy z różnych przedmiotów w kontekście zagadnień z realnego świata.

mp900309615

Języki obce

Języki obce to nasza domena. W szkołach ATUT króluje język angielski, ale ważne miejsce zajmują też język niemiecki i od niedawna język hiszpański.

DSC_0953

Dwujęzyczność

Zapewniamy uczniom intensywny kontakt z językiem angielskim. Szkoła ma status dwujęzycznej. Obok tradycyjnych zajęć językowych, uczniowie uczestniczą w lekcjach z innych przedmiotów oraz w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w języku angielskim.

A pretty teen playing her flute outside

Zajęcia pozalekcyjne

Zgodnie z misją szkoły oferujemy zajęcia wspierające holistyczny rozwój przez aktywność naukową, artystyczną i sportową. Dużo też zależy od samych uczniów! Każdego roku zajęcia projektujemy w oparciu o propozycje uczniów i rodziców.

twowomenmeeting

Wsparcie dla ucznia

W szkole ATUT dbamy o harmonijny rozwój osobowości naszych podopiecznych. Uczniowie objęci są stałą opieką psychologa i pedagoga, którzy tworząc dwuosobowy zespół wzajemnie wspierają się i uzupełniają w pracy z młodzieżą.

phoca_thumb_l_pracownia_plastyczna

Sztuki piękne

W gimnazjum ATUT pamiętamy, że zarówno obcowanie ze sztuką od najmłodszych lat, jak i aktywność plastyczna i muzyczna są nieodzownymi elementami harmonijnego rozwoju młodego człowieka.

dsc_0601

Sport

Elementem holistycznego wychowania w ATUCIE jest kultura fizyczna. Młodzież rozwija swoją sprawność, wiedzę o sporcie, uczy się zdrowego trybu życia, poznaje inne kultury, uczy się zasad rywalizacji fair play i współdziałania.

IMGP1065

Biblioteczne Centrum Multimedialne

Centrum Informacji Multimedialnej zwane jest ważnym i ciekawym miejscem w szkole. Staramy się, aby było przyjazne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników.