wagary_02

Samorząd uczniowski to bardzo istotny element naszej pracy dydaktycznej. Tu młodzież uczy się odpowiedzialności za siebie i innych. W obu szkołach ATUT działają dwa samorządy. Pierwszy to Mini-Samorząd działający dzięki zaangażowaniu uczniów klas 0-3, drugi – to Samorząd Szkolny uczniów klas 4-6 oraz klas gimnazjalnych. Nasi samorządowcy kształtują w sobie aktywną postawę obywatelską. Z własnej inicjatywy uczniowie organizują imprezy szkolne i pomoc koleżeńską. Szczególnie upodobali sobie akcje charytatywne, z których znana jest nasza szkoła. Samodzielnie upieczone i sprzedawane ciasteczka, przekazywanie własnych rzeczy, mogących przydać się innym – to tylko niektóre ze sposobów pomocy potrzebującym. Sztuka w tym, by nie sięgać do kieszeni rodziców, ale samodzielnie poradzić sobie z zadaniem.

Komu pomaga Samorząd?

Samorząd wspomógł dotychczas Schronisko im. Brata Alberta, Dom Dziecka w Kątach Wrocławskich, Dom Dziecka w Krzydlinie Małej, Bank Żywności i Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Uczniowie szkół Atut byli zwycięzcami ogólnopolskich akcji charytatywnych „Góra Grosza” oraz wolontariuszami kolejnych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Doroczną tradycją jest Pochód Mikołajów z udziałem wszystkich uczniów naszych szkół, podczas którego dzieci dzielą się z przechodniami swoją życzliwością i… cukierkami. Wrażliwość młodzieży objawia się również poprzez pomoc zwierzętom ze schronisk.

Samorząd międzynarodowy

Samorząd uczniowski szkoły ATUT współpracuje z samorządem Wroclaw International School. Dzieci polskie i różnych innych narodowości solidarnie projektują i realizują kolejne akcje pomocy na rzecz swoich rówieśników z całego świata. Samorząd dołączył do programu „Adopcja na odległość” i wziął pod opiekę chłopca z Ugandy, po tragedii tsunami zorganizował pomoc dla dzieci z Indii (szczegóły poniżej), a po trzęsieniu ziemi na Haiti pomagał zebrać datki na pomoc tamtejszym uczniom. Jednym z najnowszych przykładów jest Wolves Basketball Cancer Shootout na rzecz Wrocławksiego Hospicjum dla Dzieci. Wspólnie organizowane są też dyskoteki, Andrzejki, bale karnawałowe i wiele innych atrakcji.