Projekty szkolne to integralna część edukacji w ATUCIE. Mają za zadanie stymulować kreatywność, samodzielność i odpowiedzialność uczniów, wydobywać na światło dzienne ich talenty, integrować, uczyć współpracy w grupie, zaangażowania w problemy lokalnego środowiska, szacunku dla innych kultur oraz doceniania i kultywowania rodzimych tradycji.

Wiele z naszych projektów powstało dzięki samodzielnej inicjatywie uczniów.