HPIM1058

W naszej szkole dbamy o rodzinną atmosferę. Wierzymy, że każda rodzina nosi w sobie ogromny, niepowtarzalny potencjał. Dzięki takim rodzinnym imprezom, jak: Muzykujące Rodziny, doroczny piknik czy Święto Szkoły, możemy wspólnie czerpać z bogactwa, jakie niesie różnorodność naszych domów i pielęgnowanych w nich wartości.

Szczególne miejsce w naszej ofercie zajmują wspólne działania pozalekcyjne z Wrocławską Szkołą Międzynarodową (Wroclaw International School – WIS) wspierające edukację wielokulturową naszych uczniów. Z uczniami WIS reprezentującymi ponad 20 krajów świata organizujemy wspólne bale i dyskoteki, obchody Dnia Narodów Zjednoczonych, Święta Szkoły, Dni Sportu i międzynarodowe turnieje sportowe, akcje charytatywne i pikniki.