MYRKEUABZY

W Dwujęzycznym Gimnazjum ATUT wychowujemy młodzież do wrażliwości społecznej. Ważnym elementem naszej dydaktyki jest zdefiniowany w realizowanym przez nas IB Middle Years Programme obszar Service & Action (SAA). Realizowany jest na różnych przedmiotach i przy różnych okazjach. Celem edukacyjnym SAA jest rozwijanie przez każdego ucznia własnego systemu wartości, tak, by stać się odpowiedzialnym członkiem społeczeństwa, zarówno w środowisku lokalnym jak i globalnym. Aby ten cel osiągnąć, nasz uczeń powinien rozumieć procesy zachodzące w jego otoczeniu i relacje pomiędzy ludźmi oraz zadawać sobie pytanie: „W jaki sposób ja mogę zmienić otaczającą mnie rzeczywistość?’’

Dokładamy starań, by „Służba społeczeństwu” inicjowała i rozwijała:

  • wrażliwość na potrzeby innych
  • dostrzeganie roli jednostki w zmienianiu rzeczywistości
  • chęć zmiany na lepsze siebie i najbliższego środowiska

Każde działanie społeczne inicjowane i realizowane przez naszych uczniów ma trzy fazy: 1) Zrozumienie problemu społecznego, 2) Zaangażowanie w działanie, 3) Refleksja i ewaluacja własnego postępowania. Wierzymy, że dzięki takiemu podejściu wychowamy młodego człowieka zgodnie z przyjętym przez nas Profilem Ucznia, aby w dorosłym życiu nie tylko osiągał osobiste sukcesy, ale i przyczyniał się do pomnażania dobra w społeczeństwie.

Każdy uczeń Middle Years Programme w naszej szkole powinien wypełnić ankietę po zrealizowanym zadaniu w ramach Service and Action. Pod poniższym linkiem można znaleźć odniesienia do tego formularza.

Przykłady projektów społecznych

DSC02326

Starsi – młodszym

Stałym elementem wychowania w naszych szkołach jest pomoc starszych uczniów na rzecz młodszych. Na przykład: uczniowie klas szóstych przygotowują otrzęsiny dla klas pierwszych i pomagają w przygotowaniach do uroczystego pasowania; uczniowie klas trzecich gimnazjum pomagają w zorganizowaniu i przeprowadzeniu balu karnawałowego dla klas 0-3. Cenne są także indywidualne kontakty uczniów starszych z młodszymi, jak choćby chwile, kiedy ochotnicy z klas starszych poświęcają swój wolny czas i pomagają młodszym w doskonaleniu techniki czytania, czy też w odrabianiu lekcji lub po prostu po lekcjach czytają im bajki.

zycie-szkoly-1

Pochody Mikołajowe

wagary_02

ATUTowi Samorządowcy